Boka tid

Parterapi

Parterapi i Göteborg

KBT-parterapi hjälper er att bryta dysfunktionella mönster i er relation och bryta låsningar bestående av skuldbeläggning, anklagelser och motanklagelser etc. KBT-terapin ger er den hjälpen genom att jag som professionell, oberoende part kan underlätta ert samtal samt belysa det som behöver förstärkas, förnyas eller förändras.
Relationsproblem man söker för är vanligtvis svårigheter med att hantera kommunikationssvårigheter, olika värdegrunder, konflikter i vardagslivet, sexuella svårigheter, otrohet eller problem med bristande tillit.

Vi på KBT i Göteborg arbetar med strategier inriktade mot såväl acceptans som mot beteendeförändring. Parterapin inleds med en bedömningsfas bestående av initialt ett parsamtal, sedan varsitt individuella samtal och slutligen med ett parsamtal. Därefter följer behandlingsfasen med interventioner både mellan och under sessionerna.

Jag, Stefan Hugestrand är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och parterapeut i Göteborg. Med en stor mängd utbildning och gedigen erfarenhet inom psykiatriskt arbete, neuropsykologisk bedömning, personlighetsbedömning, adoptionsutredningar och givetvis KBT har jag stora möjligheter att hjälpa er att genom parterapi hitta och åtgärda problem i er relation.

Kontakta mig för parterapi, parrådgivning och relationsrådgivning.