Boka tid

Adoption Göteborg

Adoptionsutredning

När ett behov av psykologutlåtande vid pågående adoptionsutredning uppstår utförs en intervju i kombination med psykologiska tester för att kartlägga frågor om bl.a. förväntningar, emotionell mognad och attityder m.m.

Jag erbjuder dessa adoptionsutredningar på min mottagning i Göteborg.

Genom oss får du tillgång till de personlighetstester adoptions-landet kräver.


Jag, Stefan Hugestrand är legitimerad psykolog och psykoterapeut i Göteborg. Genom erfarenhet och hög utbildningsnivå besitter jag kunskap inom adoptionsutredningar, personlighetsbedömning, psykiatriskt arbete, neuropsykologisk bedömning och KBT. Följande personlighetstester finns tillgängliga och fler kan beställas, beroende på i vilket land som adoptionsansökan sker i:

MMPI-2, Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2
Det mest använda standardiserade personlighetstestet. Används både inom psykiatrin och näringslivet.

NEO PI-R [sv] (Hogrefe WebEdition)
Ett personlighetstest som ger snabb tillgång till testresultaten som presenteras i en tydlig och pedagogisk rapport. Du kan välja mellan att få en kortare sammanfattning av testresultatet eller mer utförlig information om svar och responstid för varje uppgift i testet.

16PF (Sixteen Personality Factor Questionnaire)
Ett flervals personlighetsfrågeformulär som utvecklats under flera decennier av forskarna Raymond B. Cattell, Maurice Tatsuoka och Herbert Eber med början på 1940-talet. Använder faktoranalys för att mäta grundläggande drag av en människas personlighet. Enkäten mäter 16 primära egenskaper samt 5 sekundära egenskaper.
Gör er adoptionsutredning på min mottagning i Göteborg för att gå vidare med er adoption.
  • Adoption
  • Adoption
  • Adoption