Boka tid

Chefshandledning & Företagskonsultation

Chefshandledning & Företagskonsultation

Chefshandledning och företagskonsultation

Vi hjälper dig som är i behov av chefshandledning eller företagskonsultation. Att ha en högre position och leda människor kan vara mycket givande och spännande, men samtidigt kan det också vara en utmaning. Som ledare kan man behöva ge ut mycket av sig själv och möta många olika människor. Att då kunna bevara en professionalitet och hög kvalitet i dessa möten är a och o för en framgångsrik ledare. Ett stark ledarskap innebär bland annat att snabbt kunna anpassa sig i olika situationer och utifrån de människor man möter. Om du vill förbättras inom dessa områden kan chefshandledning eller företagskonsultation vara mycket givande.

Handledning inom olika områden

Med vår hjälp kan du som chef lära dig mer om ditt personliga förhållningssätt, både till arbetet och till människor runt omkring dig. Orsaken att man vill ha handledning inom detta kan vara många, alltifrån att förebygga stress till att få bättre relationer. Det vi bland annat fokuserar på är personlig utveckling och försöka se din roll i arbetet ur ett nytt perspektiv.

Chefshandledning, eller företagskonsultation, kan också innebära att man som ledare blir bättre på att lösa konflikter, sätta tydliga gränser eller hantera andra slags problem. Genom att få handledning och möjlighet till reflektion kan det leda till ett bättre ledarskap och ökad självinsikt. Detta i sin tur kan innebära bättre relationer på arbetsplatsen, tydligare ramar för de uppgifter som finns och till och med ett ökat välmående. Genom chefshandledning och företagskonsultation finns det många aspekter där kvaliteten kan öka. Du som ledare lär dig var fokus bör läggas, och kommer att bli bättre på att koncentrera dig på det huvudsakliga i ditt arbete. I slutändan kommer både du som chef, men även de du arbetar med, att må bättre.

För dig som vill utvecklas

Vår legitimerade psykolog har med många års erfarenhet inom KBT-terapi kunnat handleda chefer och ledare som vill utvecklas. Fokusområdena varierar från person till person, eftersom alla har sina egna utmaningar eller områden de vill förbättra. Vårt främsta mål är att du får den handledning och de nycklar som behövs för att du ska kunna förbättra ditt ledarskap och mående i din roll som chef. Genom chefshandledning och företagskonsultation kan vi hjälpa dig att nå personliga mål och utvecklas som ledare.

Investera i ditt ledarskap

Oavsett om du upplever höga nivåer av stress och vill öka ditt välmående, eller om du vill få nycklar till att bli en bättre ledare, så kan chefshandledning vara det som hjälper dig att nå dina mål. Genom ökad medvetenhet och förståelse för hur du interagerar med andra kan din roll bli tydligare både för dig själv och de runt omkring dig. Du är varmt välkommen att kontakta oss.